Lejebetingelser

Lejemål: I A og B sæsonen gælder lejemålet fra lørdag kl. 15.00 til lørdag kl. 10.00.

Betaling: Lejebeløbet betales i 2 rater.
1. rate - 25% af lejebeløbet senest 14 dage efter booking.
2. rate - 75% af totallejen senest 4 uger før lejemålets begyndelse.
- Modtages de 2 rater ikke til den angivne tid, forbeholder vi os ret til at udleje huset til anden side (se
afbestilling/annullering).

Depositum: Opkræves sammen med 2. rate. Tilbagebetales 14 – 21 dage efter at huset er kontrolleret og fundet i
orden (såfremt konto nr. er korrekt anført på kontrakten).
Huse under 100m2: DKK 750,00. Huse over 100m2 og spa huse: DKK 1000,00 – DKK 3500,00.
Pool huse: DKK 2000,00 - DKK 6000,00.

Afbestilling/Annullering:
• Mere end 90 dage før lejemålets start betales et afbestillingsgebyr på 10% af lejebeløbet, dog min. DKK 300,00.
• 89-30 dage før lejemålets start betales et afbestillingsgebyr på 25% af lejebeløbet, dog min. DKK 400,00.
• 29-8 dage før lejemålets start betales et afbestillingsgebyr på 75% af lejebeløbet.
• 7-0 dage før lejemålets start betales hele beløbet.

Afbudsforsikring kan bestilles.

Rengøring: Lejer er forpligtet til at efterlade huset i opryddet og rengjort stand. Herunder skal lejer være specielt opmærksom på rengøring af køleskab, fryser, komfur, ovn, grill og sanitære installationer. Efterlad altid huset i samme stand, som man selv ønsker at overtage det. Omkostninger ved manglende eller mangelfuld slutrengøring vil blive fratrukket depositum. En bestilt rengøring fritager ikke lejeren for forpligtelsen til at ordne opvask, tømme og rengøre køleskab, ovn og grill samt foretage oprydning i og omkring feriehuset før afrejse.

Slutrengøring kan bestilles hos VisitMors, gerne i god tid inden afrejse.
Priserne er følgende:
-Huse under 100 m2: fra DKK 750,00.
-Huse over 100 m2 og spa huse: fra DKK 1000,00 til DKK 3500,-
-Pool huse: fra DKK 2000,- til DKK 6000,00

Ferieboligen: Lejer er erstatningspligtigt for bortkommet løsøre samt skader forvoldt i lejeperioden. Alle skader skal erstattes inden afrejse. Opdages der efter lejers afrejse skader/mangler, vil disse blive udbedret for den pågældende lejers regning.
Ferieboligen må ikke uden særlig tilladelse bebos af flere personer end det i beskrivelsen angivne antal.

Forbrug: Lejen er eksklusiv forbrug (d.v.s. el, vand m.m.), såfremt andet ikke fremgår af beskrivelsen eller lejebeviset. Forbrug skal efter opholdets afslutning afregnes hos ejeren eller på Visitmors/Morsø Turistbureau ved nøgleaflevering.

Andet: Morsø Turistbureau kan ikke gøres ansvarlig for insekter el.lign. i eller omkring huset (hvepse, ørentvister, mus m.v.)
De programmerede kanaler på TV og paraboler må ikke ændres.

Medbring selv: I bedes selv medbringe sengelinned, bade- og håndklæder, viskestykker, karklude og toiletpapir, osv.

Bemæk: Sengelined kan lejes gennem VisitMors.

DE ER SOM LEJER ANSVARLIG FOR HUSET OG DETS INVENTAR I LEJEPERIODEN.